Image Alt

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Safir Akademi Menajerlik olarak kişisel verilerinizin korunmasına özen gösterdiğimizi ve bu alanda yasal prosedüre uygun önlemler alarak gerekli düzenlemeleri yaptığımızı belirtmek isteriz. Safir Akademi Menajerlik, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) 10. Maddede ifade edilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek maksadıyla aşağıda yer alan açıklamaları kayıtlı oyuncularının ve web-sitesini ziyaret eden 3. Kişilerin dikkatine sunmaktadır.

Safir Akademi Menajerlik, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metniyle birlikte yürürlükte olan mevzuatta yapılabilecek değişiklikler uyarınca güncelleme yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

 • Safir Akademi Menajerlik Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

Oyuncularımıza ait kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin kanunlarda çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerin başında KVKK ile kişisel verilerin elde edilmesi, içeriği muhafaza edilmesi ve yok edilmesine ilişkin hususlara değinilmiştir. Bununla birlikte,6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunmasına yönelik bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Safir Akademi Menajerlik, kişisel verileri web sitesinden, sosyal medya hesaplarından, çerezlerden, çağrı merkezinden, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığı ile görsel, işitsel ya da elektronik olarak, şirketimizle ticari ilişki amacıyla iletişime geçen, iş başvurusu gerçekleştiren ve bununla birlikte teklif vermek gibi amaçlardan dolayı, kartvizit, özgeçmiş (cv) teklif vermek ve sair yollar ile kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki ya da sanal bir ortamda, yüz yüze veya mesafeli, sözlü, yazılı veya mesafeli, sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, KVKK’da  yer verilen kişisel verileri işleme şartlarına uygun şekilde ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde yer verilen hukuki sebepler uyarınca toplamaktadır.

 • Safir Akademi Menajerlik’in Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler

Safir Akademi Menajerlik ajansa kayıt yaptıran oyuncuları tarafından paylaşılan veriler, oyuncularının rızaları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Safir Akademi Menajerlik’in tarafından işlenmektedir.

Safir Akademi Menajerlik’e ait olan safirakademimenajerlik web sitesi çere (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanmak suretiyle cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, genellikle harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

safirakademimenajerlik.com ziyaretçilerine verdiği hizmetin daha iyi olmasını sağlamak maksadıyla ve bunun yanı sıra yasal yükümlülükler uyarınca, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Safir Akademi Menajerlik’ in çerezleri; günlük edinilen dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla toplanılan bilgileri tercihlerinize ilişkin özet hazırlamak için depolar.

Safir Akademi Menajerlik’ in çevrimiçi ve çevrimdışı şekilde toplanan bilgileri farklı yöntemlerle ya da farklı zamanlarda site üzerinde gezinen oyuncularının ve/veya 3.kişilerin toplanan bilgilerini eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

safirakademimenajerlik.com internet tarayıcınızın ‘’yardım’’   dosyasında verilen talimatları izleyerek

Veya ‘’www.allaboutcookies.org’’ veya ‘’ www.youronlinechoices.eu’’ adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve bununla birlikte oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri ya da oturum çerezlerini reddettiğiniz takdirde, web sitesini, kullanmaya devam edebilirsiniz ancak web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz ya da erişiminiz sınırlı olabilir.

 

 • İnternet Sitesinin Çerezleri Kullanma Yöntemi

 

safirakademimenajerlik. com çerezleri; site içinde gezindiğinizde web sitesini uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanır. Bu kullanımla birlikte şifrenizi kaydeden ve web sitesi uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan ve böylelikle her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi uygulamasına ilişkin daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içeriğinde bulundurur.

safirakademimenajerlik.com web sitesindeki yer alan çerezler ilgi alanlarınıza, oyuncularına ve üçüncü kişilere daha uygun içeriği/içerikleri ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım maksadıyla kullanılır. Böylelikle, web sitesini ziyaret eden kimselere daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya/kampanyaları ve ürünü/ürünleri sunar ve daha önceden istenilmediği belirtilen içerik ve görüntüleri tekrar sunmaz.

 • İnternet Sitesindeki Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Kullanımı

safirakademimenajerlik.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret edildiğinde site ziyaretçilerinin dikkatini çekebileceğini düşündüğü reklamları sunabilmek amacıyla ‘’reklam teknolojisini’’ devreye sokmak için kullanabilir. Reklam teknolojisi, site ziyaretçilerine özel reklam/reklamlar sunabilmek amacıyla web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yapılan önceki ziyaretlere ilişkin bilgileri kullanır. Bu reklamlar sunulurken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızdaki ‘’yardım’’ dosyasında gösterilen talimatları izleyerek ya da ‘’www.allaboutcookies.org’’ veya ‘’www.youronlinechoices.eu’’ adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir, bununla beraber hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

5) safirakademimenajerlik.com Kişisel Verileri Kullanım Amaçları

safirakademimenajerlik.com mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kayıt altına alacak, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyecektir.

safirakademimenajerlik.com tarafından kişisel verileriniz şu amaçlar dâhilinde kullanılmaktadır:

Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Elektronik (internet/mobil vs.) ya da fiziki ortamda hazırlanan ve işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Siteyi ziyarete eden kimseler için daha iyi bir sunumun yapılmasını sağlamak amacıyla, ‘’oyuncuların ilgi alanlarını dikkate alarak’’ üçüncü kişilerin ilgilenebileceği oyuncuları temin etmek amacıyla üçüncü kimselere bilgi verebilmek,

Siteye olan memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan safirakademimenajerlik.com’a ulaşım sağlayan kimseleri tanıyabilmek ve siteye ziyaret eden kimseleri tanımada kullanabilmek, çeşitli sunum faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili oyuncularımızı bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili oyuncularımızın şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

6) safirakademimenajerlik.com’un Kişisel Verilerinizi Koruması

safirakademimenajerlik.com ile paylaşılmış olan kişisel veriler, safirakademimenajerlik.com gözetimi ve kontrolü altındadır safirakademimenajerlik.com, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğünün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptıran safirakademimenajerlik.com  bu kapsamda veri işleme politikalarını her zaman güncellediğini bilginize sunar

7) safirakademimenajerlik.com’un  Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişiler ile Paylaşımı

Oyunculara ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması, oyuncuların izni dâhilinde gerçekleşmekte ve kural olarak oyuncunun onayı olmaksızın oyuncuya ait kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamakta ve paylaşılmamaktadır.

Bunun yanı sıra yasal yükümlülükler gereği ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumlarıyla da kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, firma olarak taahhüt edilen hizmetleri sağlamak amacıyla ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımının gerçekleştiği sırada hak ihlallerini önlemek maksadıyla gereken teknik ve hukuki önlemler firmamız tarafından alınmaktadır. Bunun yanı sıra, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden safirakademimenajerlik.com sorumlu değildir.

Kişisel verilerinizin sunulacağı hizmetleri geliştirmek ve dağıtım kanallarını güçlendirmek için safirakademimenajerlik.com ’un  doğrudan/dolaylı, ayrıca yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek maksadıyla işbirliği içinde olduğu kurum, kuruluşlarda, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşmenin ifa edilmesinin gerektirdiği durumlarda ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

         8) Oyuncuların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini görün,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini /yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

9) Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmak

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar safirakademimenajerlik.com  ’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu kapsamda ve mevzuatın gerekliliğine uygun ölçüde işleyerek, mevzuatta değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğimizi size bildirmek isteriz.

 

 

10)  Verinin Güncelliği ve Doğruluğu

KVKK’nın 4.maddesi uyarınca safirakademimenajerlik.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda safirakademimenajerlik.com ile doğru güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

Sorularınız için info@safirakademimenajerlik.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Close

Safir Akademi Menajerlik genç yenilikçi ve sektörün neye ihtiyacı olduğunu iyi analiz etmiş tecrübeli kadrosuyla öne çıkmıştır.

Bizi Takip Edin

info@safirakademimedya.com